اطلاعیه جدید در مورد تغییر تعرفه ها

از تاریخ 93/10/10 اپراتور 3000  افزایش تعرفه ها را اعمال کرد لذا به استحضار می رساند کلیه تعرفه های SMS فارسی 25 ریال افزوده خواهد شد ، لذا تعرفه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی به کلیه اپراتورها بر مبنای جدول زیر است :

   
             

تعداد پیام کوتاه

پیامک فارسی(ريال)

پیامک انگلیسی

1 تا 5000

145

295

ا500 تا 31000

140

290

31001 تا 101000

135

280

101001تا 501000

125

270

 501هزار تا 2 میلیون 501هزار به بالا

115

265

2میلیون 501هزار به بالا

110

260

                

به تعرفه های فوق 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

به کلیه مشتریان محترم پس از خرید فاکتور تقدیم می گردد.

 برای کلیه مدیران 2% تخفیف داده می شود.


نکو هاست="drpdwn" align="center" dir="rtl"> نکو هاستمیزبان ویندوز نکو هاست