نرم افزار شبنم - پردازش هوشمند جهانی
ویژگی نرم افزار شبنم

1-نرم افزار شبنم تحت ویندوز می باشد.

2-ارسال تکی و گروهی پیام کوتاه.

3-ارسال از دفترچه تلفن و ذخیره شماره تلفن های و همچنین نام و غیره.

4-ارسال پیام کوتاه بهصورت رندوم و پیوسته.

5-ارسال از فایل اکسس با پارامترهای دلخواه.
مثال:
در این روش پیامهای شما با پارامترهای دلخواه ارسال می شود یعنی یک فایل دستمزد حقوق کارکنان با پارامترهای حقوق متفاوت یا اسم و فامیل متفاوت در آن واحد پیامک ارسال می شودو غیره.ارسال از ستونهای دلخواه فایل اکسس.
تعریف بی نهایت دفترچه تلفن و ارسال اطلاعات شخصی.

6-قابلیت گزارشگیری پیامکهای ارسال با شد.

7-ارسال به شماره های دلخواه.

8-حذف شماره های تکراری.

9-استعلام حساب و وضعیت حساب کنترل پنل.

10-داری پیام شخصی، عمومی،بیشتر بدانید برای کاربران.

11- دارای  دسترسی قفل نرافزاری تحت وب.