کنترل پنل شماره 2


ارسال پیام کوتاه تکی،گروهی،زمان بندی شده

ارسال از حافظه وب سایت،ارسال پیامهای مناسبتی

 گزارش گیری پیامهای ارسالی و دریافتی

نمایش دلیوری لحظه ای پیام کوتاه

دفترچه تلفن،امکان ورودی فایل اکسس

ارسال بین الملل

سرویس نظرسنجی

سرویس منشی پیام کوتاه

سرسرویس یادآوری قبوض،چک،سالگرد تولد و ...
پنل شماره 2کنترل پنل